Селекции естествени паркети

Естествената дървесина се дели на четири селекции, в зависимост от външният изглед  на лицевата страна на паркетините.
Качеството и на четирите селекции е първо, т.е. всички паркетини имат правилна геометрична форма.

1-ва селекция

Равномерно оцветена  радиална и тангенциална структура породена от естествения растеж. Не се допускат беловина, зачеквания и груби различия в цвета на дървесината.  Допускат се “очички” –  здраво сраснали светли  чепчета до 1-2 мм.

2-ра селекция

Радиална и тангенциална структура без пукнатини. Допуска се беловина до 25%, здраво сраснали светли чепове до 7-8мм и тъмни чепове до 4-5мм /но не на групи/.

3-та селекция

Радиална и тангенциална структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина до 60%.

4-та селекция

Равномерна структура, породена от естествения растеж. Допускат се оцветявания, зачеквания, напуквания, здраво сраснали и тъмни чепове до 15мм и беловина до 100%.